RUP Den Baa

Bij besluit van 25 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van de gemeente Rumst het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Den Baa’ definitief vastgesteld.  De periode van mogelijke schorsing door de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen en de Vlaamse Regering is verstreken zonder gevolg.

Raadpleeg hier de documenten voor het RUP Den Baa. Het RUP ligt ook ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Rumst.

Downloads

Naar top