Rumstenaren helpen elkaar

We merkten op dat er, in het kader van de indijking van het coronavirus, bij heel wat Rumstenaren de wil is om de handen uit de mouwen te steken en zich in te zetten voor mensen die hulpbehoevend zijn. We willen hier als lokaal bestuur een faciliterende en coördinerende rol in spelen. Daarom lopen er een aantal initiatieven:

 • Sinds 17 maart is de buurtzorglijn - 03 880 00 11 geopend. Hulpbehoevenden kunnen hier terecht om hun noden aan te geven. 
  Gemeente Rumst probeert voor alle noden (boodschappen doen, mensen uit hun isolement halen door een telefoongesprek...) een passende oplossing te vinden bij de vrijwilligers uit de buurt. 
  Er werd een brief bedeeld aan alle senioren in onze gemeente, met daarin het nummer van de buurtzorglijn. 
  Hulpbehoevenden die online actief zijn kunnen ook dit formulier invullen.
 • Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via dit formulier en aangeven voor welke taken en wanneer ze inzetbaar zijn. De gemeente onderzoekt dan aan de hand van deze database aan welke hulpbehoevenden ze gelinkt kunnen worden. We roepen alle inwoners van onze gemeente op om mee zorg te dragen voor hulpbehoevenden in de buurt. Als je buren hulp nodig hebben kan je die zelf aanbieden of het melden via de buurtzorglijn. 
 • Het lokaal bestuur verzamelt de noden van hulpbehoevenden en stelt de vrijwilligers aan die de noden zullen opvangen. De hulpbehoevende krijgt van het lokaal bestuur de naam van de vrijwilliger op voorhand door, zodat de hulpbehoevende zijn/haar identiteit kan controleren als hij/zij zich aandient.
 • We krijgen berichten dat personen die zich voordoen als vrijwilligers rechtstreeks naar senioren bellen en telefonisch hun bankgegevens proberen te achterhalen. Geef deze gegevens nooit door! We doen ook een warme oproep naar de (klein)kinderen van senioren om hier mee over te waken. 
 • Vanuit het lokaal bestuur proberen we zoveel mogelijk senioren telefonisch te bereiken om te peilen naar hun noden. De focus ligt daarbij in de eerste plaats op alleenstaanden en 80-plussers.

Thuisloket

 • Meld je aan als je hulp nodig hebt

  Formulier
 • Meld je aan als vrijwilliger - winter 2020

  Formulier

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 880 00 11