Rumst een duurzame gemeente

Zo was het

Tijdens de klimaatactiedag op 21 maart 2015 ondertekende de gemeente Rumst het Europese burgemeesterconvenant voor lokale duurzame energie. Hierbij gaat onze gemeente het engagement aan om tegen 2020 de CO2-uitstoot op het grondgebied Rumst met minstens 20% te verminderen. Dit engagement is belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering.
In 2022 werd er ook een gemeentelijk klimaatactieplan opgesteld. Dit is goedgekeurd door de gemeenteraad en focust op zeven speerpunten die van belang zijn voor de verbetering binnen de gemeente Rumst.

Zo is het nu

Van 18 tot 25 september 2023 werd de achtste verjaardag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties gevierd. Deze 17 doelstellingen vormen een lange termijnagenda die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030.

Ook het lokaal bestuur van de gemeente Rumst staat achter deze doelstellingen en neemt hierbij een voorbeeldrol op. Dit gebeurd door verschillende acties uit te voeren en samenwerkingen aan te gaan zoals met Fluvius, Engie en IGEAN. 

Dit jaar werd er door de gemeente Rumst een focus gelegd op klimaatvriendelijke mobiliteit. Dit is een speerpunt binnen ons klimaatactieplan. Een sleutelactie die  in de kijker werd gezet voor de inwoners is de deelmobiliteit. In 2023 zijn zowel elektrische deelfietsen als elektrische deelwagens in Rumst ge├»ntroduceerd en daarom werd dit tijdens het duurzaamheidscaf├ę in de week van de duurzame gemeente 2023 voorgesteld. De deelwagens werden voorgesteld door Autopartners Share en de deelfietsen werden voorgesteld door Lantis en behoren tot Donkey Republic. Na de presentaties en de vragen werden er demosessies uitgevoerd voor de aanwezigen, zodat de deelfietsen en deelwagens getest konden worden.

Voor meer informatie over de elektrische deelwagens en deelfietsen kan je naar deze links gaan.

https://www.rumst.be/autodelen

https://www.rumst.be/deelfietsen

Naar top