Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

Het RSV is een wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met de schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Het is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijk beleid.

Vlaanderen open en stedelijk, dat is de rode draad doorheen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. We moeten de resterende open ruimte maximaal beschermen en de steden herwaarderen zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt volgens vier invalshoeken uitgewerkt : voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de lijninfrastructuur.

De gemeente Rumst is gelegen binnen de Vlaamse Ruit. Dit is het centrale deel van Vlaanderen waar activiteiten worden geconcentreerd.

Rumst werd geselecteerd als een gemeente in het buitengebied.

De doelstellingen hiervoor zijn:

  • het vrijwaren van het buitengebied voor haar essentiĆ«le functies landbouw, natuur, bosbouw, wonen en werken op het niveau van het buitengebied
  • het tegengaan van versnippering van de open ruimte;
  • het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied;
  • het ontwikkelen van landbouw, natuur en bossen in goed gestructureerde gebieden;
  • het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit;
  • het afstemmen van het ruimtelijk beleid en van het milieubeleid op basis van het fysisch systeem;
  • het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied.

Meer info

Website over ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Naar top