Rijbewijs buitenland omwisselen

Maak een afspraak 

Er bestaan twee soorten buitenlandse rijbewijzen:

  • rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie
  • rijbewijzen afgeleverd door andere landen 

Rijbewijzen afgeleverd  door een land van de Europese Unie

Ben je in het bezit van een nog geldig rijbewijs afgeleverd door een land van de Europese Unie dan moet je je  rijbewijs  laten registreren bij de dienst Bevolking. Je mag sturen op basis van een geregistreerd geldig Europees rijbewijs.  Voor de vervaldatum moet je je Europees rijbewijs omwisselen naar een Belgisch rijbewijs.  Als je rijbewijs geen einddatum heeft dien je verplicht na 2 jaar inschrijving in België je rijbewijs om te wisselen.

Rijbewijzen afgeleverd door landen buiten de Europese Unie:

Ben je in het bezit  van een rijbewijs afgeleverd door een land van buiten de Europese Unie dan ben je verplicht om dit rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs. Niet elk rijbewijs kan omgewisseld worden. De lijst met de erkende buitenlandse rijbewijzen vind je op de website www.mobilit.belgium.be (wegverkeer, rijbewijs).

Voor wie

Inwoners die ingeschreven zijn in het bevolkings- , vreemdelingen of wachtregister en in het bezit zijn van een rijbewijs dat in het buitenland afgeleverd is.

Voorwaarden

Het moet een rijbewijs zijn dat afgeleverd werd door:

Je moet ook in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs dat afgeleverd werd in België (vreemdelingenkaart).

Kostprijs

€20

Afhandeling

Voor rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie

Met de hierboven vermelde documenten kan je de aanvraag tot omwisseling doen op onze dienst bevolking. Een week na de aanvraag van het rijbewijs kan je het nieuwe (bankkaartmodel) komen afhalen op onze dienst bevolking. Tussen de aanvraag en het afhalen van het nieuwe rijbewijs kan je nog met je oude rijbewijs rijden (als dit nog geldig is).

Voor rijbewijzen afgeleverd door een land buiten de Europese Unie

Deze rijbewijzen kunnen niet dadelijk omgewisseld worden.

De bevoegde diensten zullen het voorgelegde document  onderzoeken op echtheid en geldigheid.   De resultaten van het onderzoek zijn meestal bekend na ongeveer 1 maand. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek  kan het buitenlands rijbewijs al of niet omgewisseld worden.  De dienst Bevolking laat je weten of je rijbewijs in aanmerking komt voor omwisseling.  

Wat meebrengen

  • het buitenlands rijbewijs
  • de beëdigde vertaling indien je rijbewijs niet in het Nederlands werd opgemaakt  (de vertaling moet gebeuren door een beëdigd vertaler en de vertaling moet voorzien zijn van een stempel van de rechtbank)
  • je Belgisch identiteitsdocument
  • als je in het bezit bent van een elektronische vreemdelingenkaart kan de foto die hierop staat ook gebruikt worden voor je rijbewijs. Wil je evenwel een andere foto op je rijbewijs dan dien je een recente pasfoto met witte achtergrond mee te brengen
Naar top