Retributiereglementen

Hier willen we naartoe

De verhuur van lokalen van het lokaal bestuur aan privé-initiatieven wordt overwogen. Een gebruikers- en retributiereglement wordt voorbereid in de eerste jaarhelft van 2022 en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van juni 2022.

Tijdlijn

  • De subsidiereglementen voor Rumstse verenigingen en inwoners werden herzien. Deze nieuwe reglementen werden goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van juni 2021.
  • Er werd een Diftar-retributiereglement opgemaakt in 2020 dat in voege ging op 1 maart 2021. Aanvullingen aan dit retributiereglement werden toegevoegd en gestemd, o.a. i.f.v. ondergrondse containers. Het definitieve retributiereglement m.b.t. DIFTAR werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van december 2021.
  • Met de scholen Groenlaar, Sint-Jozef en Sleutelhof werd een overeenkomst afgesloten voor het gebruik van de sportzaal. Deze worden ook aan de Rumstse verenigingen voor gebruik aangeboden. Een retributiereglement werd opgesteld en goedgekeurd.
  • In 2020 werden een aantal belastingreglementen goedgekeurd enkel voor het fiscaal jaar 2021. Deze werden opnieuw goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van december 2021 i.f.v. 2022 en later.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Financiën

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 30
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen