Respect

Respect is één van onze 6 basiswaarden. We vertaalden onze 6 waarden in concrete suggesties voor het gedrag van zowel collega's als mandatarissen.

Onze collega’s aan het woord geven hierover het volgende mee:

"Ik ontdekte dat ik een talent had voor bepaalde taken. Ik heb de kans gekregen om mij hier verder in te verdiepen en dingen bij te leren." - Ellen, communicatiedienst.

"Wij zijn een diverse en gevarieerde groep. Dat maakt het als coördinator ook net zo interessant en uitdagend om hier te werken." - Marijke, lokaal dienstencentrum.

Intern

 • Wij hebben respect voor de diversiteit van alle medewerkers (karakter, cultuur...)
 • Wij waarderen expliciet de inspanningen van alle medewerkers bv. componenten, positieve feedback.
 • Wij focussen op de talenten van mensen, niet op de gebreken.
 • We hebben respect voor elkaars mening
 • Wij praten niet “over”, maar “met” mensen
 • We respecteren ieders rol in de organisatie
 • Wij aanvaarden mislukkingen/fouten/beperkingen en geven personen meer kansen.
 • We zien dit als een insteek voor continue verbetering
 • Wij luisteren naar het verhaal van alle betrokkenen, zonder vooroordelen.
 • Wij schieten niet op de persoon.
 • Wij hebben oog en oor voor collega’s in moeilijke situaties en proberen hen te helpen
  (bv gezondheidsproblemen, familieproblemen...)

Mandatarissen

 • We aanvaarden mislukkingen/fouten/beperkingen en geven personen nieuwe kansen. We zien dit als een insteek voor continue verbetering.
 • We “agree to disagree”. We respecteren dat anderen een andere mening hebben.
 • We respecteren ieders rol(len) in de organisatie.
 • We hebben respect voor de diversiteit van alle medewerkers in de organisatie.
 • Wij schieten niet op de persoon.
 • Wij focussen op de talenten van mensen, niet op de gebreken.
 • Wij luisteren naar het verhaal van alle betrokkenen , zonder vooroordelen.
 • We houden rekening met collega’s in moeilijke situaties en proberen hen te helpen (bv. gezondheidsproblemen).
 • We praten niet over, maar met mensen.
Naar top