Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling (RPR) is een besluit van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn waarin de rechten en plichten van het gemeente- en ocmwpersoneel zijn opgenomen. Wijzigingen aan de rechtspositieregeling worden altijd eerst overlegd met de vakbonden.

Elk lokaal bestuur dient te beschikken over een rechtspositieregeling. In de rechtspositieregeling voor het personeel van lokaal bestuur Rumst  komen de volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag
  • alle bepalingen in verband met het salaris
  • de vergoedingen en toelagen
  • de verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel

Downloads

Naar top