Raadscommissie

De raadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor en formuleren adviezen en voorstellen. De commissies kunnen deskundigen en belanghebbenden horen. De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. Je kan ze dus bijwonen. 

De gemeenteraad heeft 6 raadscommissies opgericht. De agenda van de raadscommissies kan je via de raadpleegomgeving raadplegen.

Volg de raadscommissies mee:

Donderdag 9 maart om 19 uur wordt raadscommissie 1 gehouden.
Dit staat er op de planning: gemeente zonder gemeentehuis & vernieuwing website

De raadscommissies worden op het gemeentehuis georganiseerd. Publiek is welkom.