Raadscommissie

De raadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor en formuleren adviezen en voorstellen. De commissies kunnen deskundigen en belanghebbenden horen. De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. Je kan ze dus bijwonen. 

De gemeenteraad heeft 6 raadscommissies opgericht. De agenda van de raadscommissies kan je via de raadpleegomgeving raadplegen.

Volg de raadscommissies mee:

  • Op maandag 13 september om 19 uur is er raadscommissie 2: het waterplan en grote openbare werken die hiermee verband houden, project Doelhaagstraat - Ekkersgatstraat
    Je kan de raadscommissie hier live volgen.