Raadscommissie

De raadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor en formuleren adviezen en voorstellen. De commissies kunnen deskundigen en belanghebbenden horen. De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. Je kan ze dus bijwonen. 

De gemeenteraad heeft 6 raadscommissies opgericht. De agenda van de raadscommissies kan je via de raadpleegomgeving raadplegen.

Volg de raadscommissies mee:

  • Op maandag 20 december 2021 om 19 uur wordt er een raadscommissie 1 georganiseerd. De leden van de commissie krijgen een toelichting over intern organisatiebeheer - personeel en preventie welzijn op het werk - resultaten risicoanalyse en actieplan psychosociaal welzijn

    Omwille van de coronamaatregelen wordt deze raadscommissie digitaal georganiseerd. Je kan de raadscommissie hier volgen.

  • Op dinsdag 21 december 2021 om 19 uur wordt er een raadscommissie 4 georganiseerd. De leden van de commissie krijgen een toelichting over het afsluiten van een lastgevingsovereenkomst tussen IGEAN en het lokaal bestuur Rumst en de bijhorende projectnota over de ontsluitingsweg Stuyvenberg.

    Omwille van de coronamaatregelen wordt deze raadscommissie digitaal georganiseerd. Je kan de raadscommissie hier volgen.