Raadscommissie

De raadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor en formuleren adviezen en voorstellen. De commissies kunnen deskundigen en belanghebbenden horen. De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. Je kan ze dus bijwonen. 

De gemeenteraad heeft 6 raadscommissies opgericht. De agenda van de raadscommissies kan je via de raadpleegomgeving raadplegen.

Volg de raadscommissies mee:

Maandag 21 november 2022 om 20 uur vindt raadscommissie 5 plaats.
Dit staat op de agenda: financiën - SECAP

Dinsdag 13 december 2022 om 19 uur vindt raadscommissie 5 plaats.
Dit staat op de agenda: aangepaste meerjarenplanning

Deze raadscommissies worden op het gemeentehuis georganiseerd. Publiek is welkom.
We vragen om steeds de geldende coronamaatregelen te respecteren.