Raadscommissie

De raadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor en formuleren adviezen en voorstellen. De commissies kunnen deskundigen en belanghebbenden horen. De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. Je kan ze dus bijwonen. 

De gemeenteraad heeft 6 raadscommissies opgericht. De agenda van de raadscommissies kan je via de raadpleegomgeving raadplegen.

Volg de raadscommissies mee:

  • Maandag 26 april om 19.30 uur vindt raadscommissie 6 plaats met als onderwerp visie sociaal wonen, wonen in een leeftijdsvriendelijke gemeente.
    Je kan de RC hier live volgen.