Sportraad

Iedereen mee

De sportraad is een gemeentelijke adviesraad. 

De sportraad is een groepering van  publieke en private sportverenigingen in de gemeente die enerzijds meewerken aan het sportbeleid door het bestuur te adviseren en anderzijds mee sportactiviteiten organiseren. De sportraad stelt elk jaar een programma samen met onder meer wandel- en fietsactiviteiten in samenwerking met clubs  en stimuleert hen ook om samen met de sportraad G-sportactiviteiten in te richten. Ook de opvolging van de jeugdsportprojecten krijgt de aandacht. De sportraad moedigt clubs aan om projecten voor de jeugd op een kwaliteitsvolle manier uit te werken en tracht de clubs te stimuleren om hun sportinitiatieven zo ruim mogelijk te promoten bij de inwoners.

De algemene vergadering van de sportraad is samengesteld uit afgevaardigden van sportclubs die activiteiten ontplooien in onze gemeente en individuele sport-geïnteresseerden en komt drie keer per jaar samen.

Via de algemene vergadering blijft je club op de hoogte van het Rumstse sportgebeuren, initiatieven voor clubs en gemeentelijke ondersteuningsmogelijkheden.

Binnen de raad zijn er werkgroepen die samenkomen rond thema's zoals activiteiten, senioren of G-sport.

De raad van bestuur vergadert maandelijks.

Voor wie is het?

  • De adviesraad staat open voor alle inwoners of een afgevaardigde van elke private en publieke organisatie, vereniging en instelling die een actieve werking rond het adviesraad-thema in de gemeente of een deel ervan, kan aantonen en van welke politieke, filosofische of godsdienstige strekking ook.
  • Erkende Rumstse verenigingen hebben automatisch recht op één afgevaardigde in één van de erkende adviesraden.
  • Wil jij ook lid worden van de sportraad? Mail dan jouw contactgegevens en wat info over je interessevelden of specialiteiten naar vrije.tijd@rumst.be

Agenda en verslagen

De agenda en de verslagen van de sportraad kan je raadplegen via de raadpleegomgeving. In de kalender moet je de gewenste datum van de sportraad selecteren. 

Naar top