Raadscommissie 5: financiën, patrimonium, kerkfabrieken en bibliotheken

Je kan de agenda raadplegen via de raadpleegomgeving.