Raadscommissie 5: financiën, patrimonium, kerkfabrieken en bibliotheken

  • Donderdag 30 november 2023 om 19 uur vindt raadscommissie 5 plaats. Dit staat op de agenda: Ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheidsprojecten
  • Dinsdag 12 december 2023 om 19 uur vindt raadscommissie 5 plaats. Dit staat op de agenda: Aanpassing meerjarenplan

De raadscommissies worden op het gemeentehuis in de raadszaal georganiseerd. Publiek is welkom.

Vergaderdata en agenda

Op de raadpleegomgeving van eBesluitvorming vind je de vergaderdata van alle commissies terug. Op de homepagina vind je de meest recente vergaderingen. Eerdere en toekomstige vergaderingen vind je via de 'Kalender'. Daar kan je aanvinken welke vergaderingen (bv. alle commissies) je in de kalender wil zien. Verder kan je aangeven van welke maand je de vergaderingen wil zien. 

Per vergadering vind je (enkele dagen op voorhand) de agendapunten en de (ontwerp)besluiten.  

Je mag de vergaderingen ook bijwonen in de raadzaal van de gemeentehuis (Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst).

Raadscommissie herbekijken

Je kan de Raadscommissie hier herbekijken. (Momenteel is er geen video ter beschikking)


eBesluitvorming is de digitale toepassing die het lokaal bestuur Rumst gebruikt om beslissingen te nemen.