Sportraad

De sportraad is een groepering van de publieke en private sportverenigingen in de gemeente die enerzijds meewerken aan het sportbeleid door het bestuur te adviseren en anderzijds sportactiviteiten organiseren.

De sportraad stelt elk jaar een DOEdeMEE?-programma met wandel- , fiets- en sportelactiviteiten op.

Ook de opvolging van de jeugdsportprojecten krijgt de aandacht.
De sportraad moedigt clubs aan om projecten voor de jeugd op een kwaliteitsvolle manier uit te werken en tracht de clubs te stimuleren om hun sportinitiatieven zo ruim mogelijk te promoten bij de inwoners.

De algemene vergadering van de sportraad is samengesteld uit afgevaardigden van sportclubs die activiteiten ontplooien in onze gemeente en komt drie keer per jaar samen.
De raad van bestuur vergadert maandelijks.

Heb je een vraag of suggestie voor de sportraad? Stuur dan een mailtje naar sport@rumst.be .

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 880 00 91
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Deel deze pagina