Schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen is als dagelijks bestuur het uitvoerend orgaan van de gemeente.