Landbouwraad

Het lokaal bestuur en haar inwoners staan voor heel wat uitdagingen de komende 6 jaar. Het lokaal bestuur wil iedereen goed informeren en biedt haar inwoners de kans om mee te denken en te doen.

Via de adviesraden kan je meedenken. Kom kennis maken op de eerste vergadering of word lid.


De landbouwraad is de adviesraad voor de Rumstse land- en tuinbouw. De gemeente Rumst telt heel wat land- en tuinbouwers. Op meer dan een derde van de oppervlakte van de gemeente, 675,5 van 1900 hectare, wordt land- en tuinbouw uitgeoefend. Via de landbouwraad krijgen deze land- en tuinbouwers meer inspraak in het gemeentelijk beleid, en kunnen ze het gemeentebestuur adviseren over hun sector.

Er zijn verschillende doelstellingen verbonden aan de landbouwraad. De raad en diens leden ontwikkelen of ondersteunen initiatieven die de land- en tuinbouwsector bevorderen. Ze hebben hierbij ook oog voor de positieve beeldvorming rond land- en tuinbouw. Ze geven deskundige adviezen over land- en tuinbouw aan de gemeenteraad en het college. Daarnaast nemen ze actief deel aan projecten die te maken hebben met hun sector. Tot slot houdt de raad zich eraan het landelijk karakter van Rumst mee te ondersteunen en in stand te houden.

Wil je lid worden van de landbouwraad? Stel je dan voor 15 mei 2019 kandidaat.

Samenstelling van de landbouwraad:

  • de adviesraad staat open voor alle personen die als hoofd- of bijberoep een werkzaamheid uitoefenen die gedefinieerd kan worden als behorende tot de agrarische sector en die hun bedrijfszetel op het grondgebied van Rumst hebben of een afgevaardigde van elke private en publieke organisatie, vereniging en instelling die de belangen verdedigt van de agrarische sector van welke politieke, filosofische of godsdienstige strekking ook.
  • Voor de eerste vergadering dienen de kandidaturen voor 15 mei 2019 via de website of het onthaal in het gemeentehuis te worden overgemaakt. Daarna kan dit telkens via mail aan de secretaris van de adviesraad.
  • De algemene vergadering aanvaardt bij stemming met gewone meerderheid de toetreding van de afgevaardigde van de organisatie, vereniging of het individu.

Wil je lid worden van de landbouwraad? Stel je dan voor 15 mei 2019 kandidaat.
De eerste algemene vergadering van de landbouwraad vindt plaats op maandag 20 mei 2019.


Iedereen mee - erkenning landbouwraad - download besluit 

 

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Deel deze pagina