PRUP - Afbakening kleinstedelijk gebied Boom-Rumst" te "Boom, Niel en Rumst

Op 28 november 2018 stelde de Provincieraad van Antwerpen het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP "Afbakening kleinstedelijk gebied Boom-Rumst" te Boom, Niel en Rumst definitief vast. Het verscheen in het Belgisch Staatsblad op 4 februari 2019 en is uitvoerbaar vanaf 14 dagen na verschijning, dus vanaf 18 februari 2019.

Downloads

Naar top