Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (in opmaak)

Stand van zaken

De provincie Antwerpen werkt al een aantal jaren aan de opmaak van haar Beleidsplan Ruimte. Intussen is men aan een belangrijke laatste stap in het proces beland: het ontwerp van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte is klaar. Daarbij onderzocht de provincie ook al de mogelijke milieu-efecten die het Beleidsplan met zich mee kan brengen. Het resultaat daarvan lees je in het ontwerp-plan-MER (MilieuEfectenRapport).

Het Beleidsplan Ruimte bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en drie beleidskaders die op middellange termijn zullen zorgen voor uitvoering van de visie.
De provincie Antwerpen koos daarbij voor de 3 volgende beleidskaders:

 1. Sterke netwerken: ruimte en mobiliteit, om de samenhang tussen verschillende plekken te bewaren en te versterken tot sterke netwerken.
 2. Levendige kernen: omdat we het belangrijk vinden dat elke kern levendig, kwalitatief en multifunctioneel is en op maat kan functioneren.
 3. Verdichten en ontdichten van de ruimte: om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Openbaar onderzoek

Een Beleidsplan Ruimte is abstracte materie, maar zal op termijn wel ieders leef- en werkomgeving beïnvloeden, of zeker die van onze kinderen en kleinkinderen.
Van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kan iedereen het ontwerp-Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en het ontwerpplan-MER inkijken en er zijn mening over geven, tijdens het openbaar onderzoek.
Dit kan in het provinciehuis en in de 69 gemeentehuizen van de provincie Antwerpen.
Je kan de documenten ook online raadplegen op provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Je kan je daar ook abonneren op de nieuwsbrief over de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen.

Infomarkt

Het provinciebestuur organiseert een drietal infomarkten over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte. Hier wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen aan de projectleiders en toont men interessante lopende projecten.
De infomarkten gaan door op:

 • Vrijdag 20 januari 2023, tussen 16.30 uur en 21.00 uur, in het provinciehuis in Antwerpen
 • Maandag 23 januari 2023, tussen 16.30 uur en 21.00 uur, in het Congrescentrum De Schorre in Boom
 • Donderdag 26 januari 2023, tussen 16.30 uur en 21.00 uur, in de Warande in Turnhout

Op de infomarkt wordt er telkens om 17 en 20 uur een lezing gehouden over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte.

Hoe reageren?

Reageren op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte doe je schriftelijk, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

 • Per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be
 • Per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
 • Door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • op het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen)
  • in één van de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen
  • tijdens één van de infomarkten
  • via het online inspraakformulier op provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail