Luchtfoto Rumst POM

Naar een leefbare woonkern

Er zijn in Rumst te veel woonstraten waar vrachtverkeer zorgt voor geluid, trillingen en onveilige situaties. Er zijn in het verleden al een aantal maatregelen genomen. Zo zijn er ANPR-camera’s geplaatst en is er een gedeeltelijke omleiding voor zwaar verkeer in Rumst centrum. Dit is echter nog onvoldoende om de historisch gegroeide situatie op te lossen. Voor een leefbaar centrum zijn bijkomende maatregelen nodig. Het gemeentebestuur heeft gevraagd aan de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) om een totaalaanpak uit te werken. Uit eerste onderzoek blijkt dat de situatie enkel opgelost kan worden met de aanleg van een nieuwe vrachtwagenroute. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Verder onderzoek is nodig vooraleer een keuze gemaakt kan worden.

Blijf op de hoogte van dit project en schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief.

ONDERZOEK EN OVERLEG
Het oplossen van het probleem van het te drukke vrachtverkeer in het dorpscentrum is voor inwoners en bedrijven van groot belang. Dit project moet dan ook grondig aangepakt worden. We gebruiken hiervoor de nieuwe Vlaamse procesaanpak voor complexe projecten. Het is een complex probleem dat extra studie- en maatwerk vraagt. Gezien het belang is het logisch dat de Rumstenaar van bij de start betrokken wordt in deze zoektocht. Transparantie, inspraak, communicatie en samenwerken zijn hierin sleutelwoorden.

Met het stappenplan dat we nu presenteren zal je het komende jaar de opbouw naar een oplossing van dichtbij kunnen volgen. Samen zullen we de volgende maanden de verschillende denkpistes bekijken en de voor- en nadelen in kaart brengen. We willen de inwoners van Rumst en andere betrokkenen goed informeren en hun de kans geven om ideeën aan te brengen.

INSPRAAK EN INFORMATIE
Het onderzoek en de onderbouwing van de keuze gebeurt in verschillende stappen. Men kan op drie momenten formeel zijn mening geven vooraleer het gemeentebestuur een definitieve beslissing zal nemen. Tijdens de regelmatig ingeplande infosessie krijgt elke burger de informatie die nodig is om een eigen mening te vormen. Daarnaast voorzien we ook tips voor inspraak en ondersteuning voor burgers die hun mening kenbaar willen maken. In het stappenplan vind je al deze momenten terug.

  

Op deze pagina vind je onder andere een informatiebrochure, het stappenplan, het onderzoeksrapport, verslagen, data om te noteren en het laatste nieuws voor dit project.

Openingsuren & contact

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
Fax fax
03 844 32 32
e-mail