Financiële ondersteuning voor speelpleinen en vakantiekampen

Het is belangrijk dat alle kinderen kunnen deelnemen aan vakantiekampen en/of speelpleinwerking. Kom jij in aanmerking voor financiële steun van de gemeente Rumst voor de vakantiekampen/speelpleinwerking voor je kind(eren)? Maak een afspraak via sociaalhuis@rumst.be of 03 880 00 11 voor meer informatie. Het Sociaal Huis gaat na of je gebruik kan maken van deze steun en geven door welke documenten je moet binnenbrengen. Bv. een betaalbewijs of te betalen rekening voor de speelpleinen/vakantiekampen.

Deze financiële steun kan jaarlijks een tussenkomst zijn van 50 % van de kostprijs voor speelpleinen/vakantiekampen, met een maximum van 200 € per kind per jaar.

Naar top