1 Gezin 1 Plan Trawant

1 gezin 1 plan Trawant wil kinderen, jongeren en gezinnen veerkrachtig maken om de regie over hun leven opnieuw in eigen handen te krijgen en te houden. Ze doen dit door resoluut in te zetten op het versterken van de krachten binnen gezinnen en hun netwerk.

1 gezin 1 plan Trawant wordt mogelijk gemaakt binnen een intersectorale samenwerking tussen de partners rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ). Maar om daadwerkelijk hét verschil te maken voor gezinnen, moeten ze alle krachten van iedereen betrokken op kinderen, jongeren en gezinnen bundelen. CLB, Kind en Gezin, Huizen van het kind, sociale huizen,… zijn daarom ook onmisbare partners binnen.

Gerelateerde items

Naar top