Pleegzorg

Meer dan 9000 kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek wonen in een pleeggezin in Vlaanderen. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Meer dan 7000 pleeggezinnen geven hen een warme thuis.

Pleegzorg is een hulpvorm voor kinderen en jongeren, en voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek ('pleeggasten'), die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen of mogen wonen. Pleeggezinnen bieden gedurende die tijd opvang en zorg aan pleegkinderen of-gasten. Ze doen dat vrijwillig, maar met de steun van een dienst voor pleegzorg. Pleegzorg kan duren tot het pleegkind of de pleeggast weer naar huis kan of zelfstandig kan gaan wonen.

Pleegzorg bestaat in verschillende vormen. Sommige kinderen of volwassenen worden opgevangen door iemand die ze op voorhand al kenden: een broer, zus, tante of juf op school. Dat noemen we netwerkpleegzorg. Anderen kenden hun pleegzorgers op voorhand nog niet. Dat noemen we bestandspleegzorg.

Sommige pleegkinderen of pleeggasten wonen heel kort bij hun pleegouders. Anderen blijven dan weer voor lange tijd.

Zelf pleeggezin of gastgezin worden?

Pleeg- en gastgezinnen kunnen heel divers zijn: alleenstaanden, koppels, holebi‚Äôs, ouders die al eigen kinderen hebben, maar ook gezinnen die geen eigen kinderen hebben en gezinnen met alle culturele achtergronden zijn welkom.

Heb jij zin gekregen in pleegzorg?

Surf dan snel naar www.pleegzorg.be of www.pleegzorgprovincieantwerpen.be en kom naar een informatieavond in je buurt!

Naar top