De schooltoeslag voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs (Groeipakket)

Als je na het lezen van deze informatie vragen hebt, kan je contact opnemen met je uitbetaler van het Groeipakket (vroegere kinderbijslagfonds).

Inhoud

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag (ook selectieve participatietoeslag genoemd) als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde. U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen eind augustus en december.

Voorwaarden

Kinderen vanaf 3 jaar kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als:

 • ze voldoen aan de algemene voorwaarden voor recht op het Groeipakket
 • ze in het kleuter- lager of secundair onderwijs zitten (ook HBO5 Verpleegkunde)
 • Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap)
 • voldoende aanwezig zijn op school
 • het gezinsinkomen niet te hoog is.

U hebt geen recht op een schooltoeslag bij:

 • thuisonderwijs
 • ziekenhuisonderwijs
 • volwassenenonderwijs (CVO)
 • privéonderwijs, behalve Eureka, De leerwijzer, Safe, Sint-Ignatiusschool.

Het speelt geen rol of de leerling geslaagd is of niet.

Leeftijdsgrens schooltoeslag

Leerlingen in het secundair onderwijs kunnen een schooltoeslag krijgen tot en met het schooljaar waarin ze 22 jaar worden (vakantie inbegrepen).

Er is geen leeftijdsgrens voor leerlingen in:

 • het buitengewoon onderwijs
 • de opleiding HBO5 Verpleegkunde

Voldoende aanwezig op school

Het aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd.

Kleuters

Leeftijd op 31 december van het betrokken schooljaarAantal dagen verplichte aanwezigheid
Nog geen 3 jaarminstens 100 halve dagen
3 jaarminstens 150 halve dagen
4 jaarminstens 185 halve dagen
5 jaarminstens 290 halve dagen
6 jaar of oudermaximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig

Let op:

 • Kleuters jonger dan 5 jaar: een kleuter die onvoldoende aanwezig was door medische redenen, maar een geldig attest kan voorleggen, wordt beschouwd als voldoende aanwezig.
 • Kleuters van 5 jaar: als de school de afwezigheid aanvaardt, bijvoorbeeld door ziekte, wordt het opgeteld bij de aanwezige dagen.
 • Kleuters van 6 jaar en ouder: kleuters zijn ongewettigd afwezig als ze zonder geldige reden niet op school zijn. Met een geldig ziektebriefje zijn ze wettig afwezig.

De dagen waarop uw kind afwezig was op school door de algemene COVID-19-maatregelen, tellen mee als aanwezig.

Lager onderwijs en secundair onderwijs

Leerlingen mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn, zowel in het lager als in het secundair onderwijs. Een afwezigheid kan gewettigd worden met een doktersbriefje.

Klopt het aantal aanwezige dagen niet?

Uw uitbetaler van het Groeipakket krijgt de gegevens automatisch door van het Ministerie van Onderwijs. Bent u het niet eens met het doorgegeven aantal aanwezige dagen? Neem dan contact op met de school.

Procedure

Uw uitbetaler van het Groeipakket zal jaarlijks automatisch onderzoeken of uw kind in aanmerking komt voor een schooltoeslag en deze uitbetalen.

De jaarlijkse schooltoeslag wordt betaald tussen eind augustus en december:

 • U ontvangt de schooltoeslag niet altijd voor al uw kinderen tegelijk. Een keer per maand ontvangt uw uitbetaler inschrijvingsgegevens van de scholen. Die komen niet altijd op hetzelfde moment binnen voor alle kinderen van een gezin. Voor inschrijvingen hoger onderwijs bijvoorbeeld moet uw uitbetaler soms tot november wachten.
 • Denkt u recht te hebben op een schooltoeslag, maar hebt u eind december nog niets gekregen? Contacteer dan uw uitbetaler van het Groeipakket. Als u aangesloten bent bij FONS, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, kunt u op MijnFONS zelf het onderzoek naar de schooltoeslag volgen.

Wie HBO5 Verpleegkunde volgt en geen basisbedragen meer krijgt via het Groeipakket (bv. 25+), moet zelf een uitbetaler kiezen en zelf contacteren. Als u ook kinderen hebt, mag u een andere uitbetaler kiezen.

Woont u in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU en gaat uw kind naar het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel? Dan zal u gecontacteerd worden door FONS, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, om uw gegevens op te vragen. U kunt ook zelf een aanvraag doen vanaf 1 augustus voor het betrokken schooljaar bij een uitbetaler naar keuze. Dit gaat sneller.

Let op: de studietoelage voor studenten in het hoger onderwijs moet u aanvragen bij de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen. Raadpleeg het overzicht van alle financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket om te zien op welke toeslagen uw kind nog recht heeft.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

 • het gezinsinkomen
 • de gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaande leerling)
 • het type onderwijs

Schooltoeslag (2022 - 2023)

MinimumtoeslagVolledige toeslagUitzonderlijke toeslag
Kleuteronderwijs€ 113,17
Lager onderwijs€ 132,06€ 205,38€ 266,68
Secundair onderwijs
Gehuwde/
zelfstandige/
alleenstaande leerlingen
€ 778,07€ 3.567,11
Leerlingen in 3de lj. van de 3de graad voltijds technisch of beroeps
secundair

extern

€ 306,21

€ 1.235,42

€ 1.450,57

intern€ 791,35€ 2.030,97
Alle anderen voltijds secundair onderwijsextern

€ 255,08

€ 1.029,41

€ 1.208,68

intern€ 659,46€ 1.692,42
Stelsel leren en werken€ 214,50€ 586,50€756,62
Verpleegkundigen in het hoger beroeps-
onderwijs
extern

€ 905,56

€ 1.322,93

intern€ 905,56€ 3.973,00
Hoger onderwijs€ 51,82/jaar (bovenop de studietoelage uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs)
 • Het bedrag dat je kind geboren vóór 2019 vandaag krijgt, hangt af van de gezinssamenstelling op 31/12/2018. De gezinssamenstelling op 31/12/2018 kan in sommige situaties ook retroactief bepaald worden.

** Oudste kinderen die een toeslag ontvangen, krijgen de volledige maandelijkse leeftijdsbijslag. Voor deze kinderen wordt geen gehalveerde leeftijdsbijslag toegepast.

Naar top