Aanvullende financiële hulp of steun op maat

Inhoud

Als u nood hebt aan bijkomende financiële steun, dan kan u deze vraag stellen aan het OCMW. Een maatschappelijk werker zal met u uw situatie bekijken. Eventueel kan er een financiële steun, toegespitst op uw situatie, verleend worden.

Een OCMW kan bijkomende financiële steun toekennen voor specifieke zaken, zoals bijv. voor schoolkosten, bij hoge medische kosten, enz. Het kan ook bijv. een bijkomende maandelijkse toelage zijn. Het is ook mogelijk dat het OCMW beslist dat u de gekregen financiële steun gedeeltelijk of volledig moet terugbetalen aan het OCMW, eventueel in schijven.

Voorwaarden

U ervaart dat u onvoldoende financiële middelen heeft. Dit kan zijn in het algemeen of voor het bekostigen van bepaalde zaken.

Procedure

  • U neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat u een vraag rond aanvullende financiële steun hebt.
  • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en samen met u, uw situatie bekijken.
  • De maatschappelijk werker zal samen met u de meegebrachte documenten overlopen. Indien u nog geen documenten heeft meegebracht, geen probleem, dan zal de maatschappelijk werker u hiermee helpen.
  • De maatschappelijk werker zal bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. U kan zelf beslissen of u ingaat op het voorstel.
  • Eens u ingaat op het voorstel, kan de budgetbegeleiding opgestart worden.

Wat meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

  • Identiteitskaart
  • Indien er inkomsten zijn, bewijzen van de huidige inkomsten van u en eventueel uw gezinsleden (dit geldt niet voor minderjarige kinderen).

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.

Naar top