Sociale maximumfactuur

Inhoud

Binnen het gezin kunnen personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, hun partner en de personen ten laste genieten van een aanvullend recht op de sociale maximumfactuur (MAF).

Procedure

Zodra u met de genoemde kosten het maximumbedrag voor dat jaar overschrijdt, krijgt u voor de volgende rekeningen elke maand een extra terugbetaling. Uw ziekenfonds weet welk systeem voor u van toepassing is.

Naar top