Inkomensgarantie-uitkering

Inhoud

Als u als werkloze opnieuw aan de slag gaat in een deeltijdse baan, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden, boven op uw deeltijdse nettoloon, een extra uitkering van de RVA krijgen.

Voorwaarden

Door de inkomensgarantie-uitkering (IGU) is uw totale inkomen, dus uw nettoloon plus die extra uitkering, minstens even hoog als de werkloosheidsuitkering die u kreeg voordat u weer aan het werk ging. Door de IGU toe te kennen, wil de overheid vermijden dat het loon dat u als werknemer krijgt, niet of maar een klein beetje hoger ligt dan de werkloosheidsuitkering die u ontving. Een fenomeen dat de 'werkloosheidsval' wordt genoemd.

Als u op vrijwillige basis van een voltijdse naar een deeltijdse baan overstapt, dan hebt u geen recht op een IGU.

Procedure

Doe bij de VDAB (of, als u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, bij Actiris) aangifte van uw deeltijdse betrekking en schrijf u in als werkzoekende voor een voltijdse baan.

De eigenlijke inkomensgarantie-uitkering vraagt u aan via uw uitbetalingsinstelling.

Kostprijs

Financieel voordeel

Op de website van de RVA vindt u een simulatieprogramma waarmee u zelf kunt uitrekenen hoeveel uw IGU bedraagt.

Naar top