Leefloon

Inhoud

Elke persoon heeft het recht om een menswaardig leven te kunnen leiden. Als dit voor u niet mogelijk is, en u voldoet aan de voorwaarden, kan u een leefloon krijgen.

Als u van mening bent dat het voor u niet mogelijk is om een menswaardig leven te leiden, dan kan u naar het OCMW gaan en hulp vragen. Een maatschappelijk werker zal uw situatie bekijken en een sociaal onderzoek doen. Eventueel kan daaruit een toekenning voor een leefloon of maatschappelijke integratie voortkomen.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw werkelijke verblijfplaats is in België
 • U hebt de Belgische nationaliteit, of u bent een
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • U bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u hebt kind(eren) ten laste of u bent in verwachting
 • U beschikt over onvoldoende inkomsten, u kunt er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • U bent werkzoekend, tenzij dit niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • U hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage... U moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.
 • U bent bereid om, samen met de maatschappelijk werker, doelstellingen voor de komende tijd te omschrijven en afspraken te maken.

Procedure

 • U neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat u een vraag rond het leefloon heeft.
 • Een maatschappelijk werker gaat een gesprek met u plannen om precies te weten wat uw vraag is.
 • De maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek doen om te weten of u in aanmerking komt voor een leefloon of maatschappelijke integratie. Het is de bedoeling dat u hier actief aan meewerkt.
 • Op basis van dit onderzoek zal het OCMW beslissen of u effectief een leefloon toegekend krijgt. Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.

Wat meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien er inkomsten zijn, bewijzen van de huidige inkomsten van u en eventueel uw gezinsleden (dit geldt niet voor minderjarige kinderen).
 • Een overzicht van uw spaargelden.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.

Kostprijs

Bedrag

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Naar top