Mantelzorgpremie

Verleen je langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in je directe omgeving, dan ben je een mantelzorger. 

De mantelzorger

  • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende
  • biedt langdurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende:

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken, ...

Wist je dat je als inwoner van Rumst een mantelzorgpremie (of thuiszorgtoelage) kan krijgen? De gemeente wil het mogelijk maken dat personen thuis verzorgd kunnen worden door professionele hulpverleners en mantelzorgers. Daarom geeft het Sociaal Huis een premie aan wie zelfstandig thuis woont of in een assistentiewoning verblijft.

Je kan tot 300 euro per jaar krijgen als je beroep doet op verpleeghulp. Is dat niet het geval, dan krijg je maximum 150 euro. Daarvoor moet je voldoen aan enkele voorwaarden, namelijk een Weckx-score van minstens 7 punten, minstens drie (professionele) hulpverleners hebben (bv. poetshulp, arts) en minstens één mantelzorger hebben.

Vul het formulier op deze pagina in (of laat het invullen). Stuur het ingevulde formulier vóór 15 december 2024 naar Vlotter Thuiszorg, Colonel Silvertopstraat 15, 2850 Boom, of bezorg het ons via 
thuiszorg@vlotter.be zodat we je premie kunnen uitbetalen. Meer informatie vind je in het formulier zelf.

Als je informatie zoekt over mantelzorg, kan je terecht bij het Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg. Het verzamelt informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten.

Er zijn ook verschillende mantelzorgverenigingen. Het Vlaams Mantelzorgplatform is een samenwerkingsverband tussen zes erkende mantelzorgverenigingen in Vlaanderen. Deze verenigingen ondersteunen mantelzorgers en zorgvragers:

Downloads

Naar top