Juridische hulp

Het Sociaal Huis van de gemeente Rumst werkt voor juridische hulp samen met Vlotter. Elk juridisch advies via deze weg is gratis en vertrouwelijk. 

Je neemt contact op met Vlotter en verwijst naar de juridische hulpverlening en de gemeente Rumst:

tel. 03 880 58 00

juridischedienst@vlotter.be 

https://www.vlotter.be/nl/welzijn/juridische-hulp 

Inhoud

Een jurist van het OCMW geeft informatie en advies over de juridische gevolgen van de problemen waarmee u kampt. Hij/zij kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures. De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW.

Uitzonderingen

Iemand vertegenwoordigen voor de rechtbank kan niet.

Naar top