Recht op gezinshereniging

Inhoud

Bepaalde gezinsleden van Belgen of buitenlanders die legaal in België verblijven, hebben het recht om als gezin bij die Belgen of buitenlanders in België te komen wonen. Dat recht op gezinshereniging moet worden erkend indien zij met de nodige documenten aantonen dat aan de voorwaarden voor gezinshereniging is voldaan.

Voorwaarden

Het aantal situaties waarin het verzoek tot gezinshereniging in België kan worden ingediend is beperkt.

Enkel de familieleden die zich in een van deze situaties bevinden, kunnen hun verzoek in België indienen. De anderen moeten hun verzoek in het buitenland indienen (visumaanvraag).

  • De gezinshereniger is een meerderjarige Belg en de persoon die het verzoek tot gezinshereniging indient, is:
    • een burger van de Europese Unie of een geassocieerd land
    • een onderdaan van een derde land
  • De gezinshereniger is een minderjarige Belg (wordt nog aan gewerkt)
  • De gezinshereniger is een burger van de Europese Unie of van een gelijkgesteld land en de persoon die de gezinshereniging aanvraagt, is een onderdaan van een derde land
  • De gezinshereniger en de persoon die de gezinshereniging aanvraagt zijn onderdanen van derde landen

Procedure

De algemene regel is dat vreemdelingen die naar België willen komen om er in gezinsverband te leven, hun visumaanvraag persoonlijk moeten indienen bij de Belgische ambassade of het consulaat-generaal dat bevoegd is voor hun woonplaats in het buitenland.

In volgende omstandigheden kan het verzoek in België worden ingediend. De te volgen procedure is afhankelijk in welke situatie u zich bevindt, volgens de voorwaarden.

Voor de juiste procedure, klik op de link.

- De gezinshereniger is een meerderjarige Belg en de persoon die de hereniging aanvraagt is een burger van de EU of van een geassocieerd land. en de persoon die het verzoek indient is een burger van de EU of een geassocieerd land (geassocieerd: Zwitserland, Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein).

- De gezinshereniger is een minderjarige Belg - procedure in ontwikkeling.

- De gezinshereniger is een burger van de EU of van een geassocieerd land., maar de persoon die de aanvraag doet is een onderdaan van een derde land (geassocieerd: Zwitserland, Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein).

- De gezinshereniger is onderdaan van een derde land.

Naar top