Natuurbegraafplek

Inhoud

Een natuurbegraafplek is een zone in bos of natuur voor asverstrooiing of het begraven van biologisch afbreekbare urnen. Natuurbegraafplekken zijn bedoeld voor mensen die via hun ‘laatste rustplaats’ helemaal op willen gaan in de natuur. De natuur gaat op deze begraafplekken zijn vrije gang en de natuurlijkheid van de begraafplekken wordt maximaal gevrijwaard.

Voorwaarden

  • De keuze voor een natuurbegraafplek is vastgelegd in de laatste wilsbeschikking van de overledene, of er is een akkoord van alle nabestaanden.
  • Alleen crematie-assen mogen begraven of verstrooid worden.
  • De as mag alleen begraven worden in een milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare urne.
  • Om de natuur zo weinig mogelijk te belasten, mogen er geen grafmonumenten worden geplaatst, ook geen kransen, bloempotten of vazen.
  • De asverstrooiing of begraving van de urne mag enkel plaatsvinden op een officiële natuurbegraafplek.

Alleen lokale overheden kunnen een officiële natuurbegraafplek inrichten op een openbaar domein in hun gemeente, met toestemming van het Agentschap voor Natuur en Bos. De primaire functie van het gebied blijft immers het in stand houden, ontwikkelen en beheren van de natuur.

Procedure

Voor meer informatie over de laatste wilsbeschikking en de ranvoorwaarden neemt u contact op met uw gemeente. Op natuurenbos.be vindt u een lijst van natuurbegraafplekken in Vlaanderen.

Voor een begrafenis op een natuurbegraafplek neemt u contact op met een begrafenisondernemer.

Naar top