Verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing voor bescheiden woning

Inhoud

Als u eigenaar bent van een bescheiden nieuwbouwwoning kunt u aanspraak maken op een verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing. Een bescheiden woning is een woning met een kadastraal inkomen (KI) van 745 euro of minder.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing als:

  • u op 1 januari van het aanslagjaar in deze woning bent gedomicilieerd (ingeschreven in het bevolkingsregister)
  • het totale KI van uw in het Vlaamse Gewest gelegen goederen niet hoger is dan 745 euro
  • u de woning hebt laten bouwen of nieuw hebt aangekocht, met andere woorden dat de woning nog niet eerder in gebruik is genomen.

Procedure

Deze verhoogde vermindering moet u éénmalig aanvragen met het aanvraagformulier bij de Vlaamse Belastingdienst. Voeg een kopie van uw aanslagbiljet bij als dat mogelijk is.

De verhoogde vermindering krijgt u 5 jaar lang. De periode van 5 jaar begint met het eerste jaar waarvoor onroerende voorheffing verschuldigd is (dat is het jaar dat volgt op het jaar van ingebruikname). Na 5 jaar is de vermindering gewoon weer 25% (als u nog aan de bovenstaande voorwaarden voldoet).

Als u een aanslagbiljet hebt ontvangen waar de verhoogde vermindering (50%) niet op staat, moet u bezwaar indienen.

De Vlaamse Belastingdienst kan 5 jaar teruggaan in de tijd als u de aangifte laattijdig doet of als u bezwaar indient.

Kostprijs

Financieel voordeel

De verhoogde vergoeding bedraagt 50% van de onroerende voorheffing.

Naar top