Huurgarantiefonds voor verhuurders

Inhoud

Als verhuurder van woningen kon u zich nog tot 1 juni 2020 bij het Vlaams Huurgarantiefonds aansluiten. Het Huurgarantiefonds beschermt u tijdelijk tegen inkomensverlies als uw huurder de huur niet kan betalen.

Op 1 juni 2020 is het nieuwe 'Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen' in werking getreden. Het huidige huurgarantiefonds is op 1 juni 2020 worden opgeheven. Huurders en verhuurders kunnen geen rechtstreekse aanspraken maken op het Fonds. Het is het OCMW dat autonoom beslist om al dan niet gebruik te maken van het Fonds. Het Fonds geeft een tegemoetkoming aan het OCMW dat een huurder met huurachterstal begeleidt.

Procedure

U kunt zich niet langer aansluiten bij het Huurgarantiefonds.

U kunt als verhuurder wel nog een tegemoetkoming van het fonds aanvragen:

  • als u al aangesloten bent bij het huurgarantiefonds
  • als de huurder minimaal 3 maanden huurachterstal heeft en nalaat om het afbetalingsplan, opgelegd door een vrederechter, na te komen
  • als u vóór 1 juni 2020 het huurgarantiefonds op de hoogte stelt van de vordering bij de vrederechter tot ontbinding van de huurovereenkomst en tot uithuiszetting
  • voor zover is voldaan aan de overige voorwaarden.

Het huurgarantiefonds kan éénmalig en maximaal 3 maanden huur bijpassen, met een plafond van 2.776 euro.

Kostprijs

Na de stopzetting van het huurgarantiefonds wordt de aansluitingsvergoeding van 82 euro per huurcontract terugbetaald aan de verhuurder, voor zover de huurovereenkomst waarvoor de verhuurder zich heeft aangesloten nog lopende is. De aansluitingsvergoeding wordt ten laatste op 31 augustus 2020 terugbetaald.

Naar top