Drossaardhuis

Uit recente opzoekingen is gebleken dat het drossaardhuis reeds voor 1600 werd gebouwd. Rond het jaar 1600 was het eigendom van Corneel Bals, toen secretaris van Rumst. Na 1600 heeft er zeker geen drossaard van het land van Rumst meer gewoond. Joseph Herry is de enige drossaard die er nadien heeft geleefd. Hij was secretaris van Rumst en drossaard van Reet en Waarloos.
Misschien is het drossaardhuis nog veel ouder. Sinds het einde van de twaalfde eeuw waren er in de meeste Nederlandse vorstendommen grondige wijzigingen ingetreden, zowel op politiek als op sociaal en economisch vlak. Het kon dan ook niet anders, of de instellingen moesten zich aan de nieuwe toestanden aanpassen. Tot dat ogenblik oefende de vorst zijn gezag meer gelden te eigen bate dan ten bate van de vorst. Ook om de toenemende drang naar autonomie in de hand te houden moesten de vorsten beschikken over ambtenaren die geheel te hunnen dienste stonden, die geheel en al van hen afhingen. Deze nieuwe ambtenaren werden drossaard, baljuw of schout genoemd.
De statige, rustige gevelopbouw moest als het ware het gezag vertolken van de functionaris die er verbleef. Dit drossaardhuis is het enige gekende en bewaarde van het arrondissement Antwerpen.

 

Markt 12, Rumst
beschermd bij KB van 16.07.1987

Deel deze pagina

Drossaardhuis

Openingsuren & contact

Cultuur

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 93
Fax fax
03 844 32 32
e-mail