Crematie

Voor crematie heb je de toestemming nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die kan ten vroegste 24 uur na het overlijden afgeleverd worden.

Voorwaarden

• schriftelijke aanvraag tot crematie
• een attest van de geneesheer met aanduiding of het gaat om een natuurlijk, een gewelddadig of
   een verdacht overlijden
• een verslag van de geneesheer, aangesteld door de ambtenaar van burgerlijke stand, waarin
   ook vermeld wordt of het gaat om een natuurlijk, een gewelddadig of een verdacht overlijden
• als het gaat om een gewelddadig of een verdacht overlijden, moet de Procureur des Konings de
   toelating tot crematie afleveren
• een laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 20
Fax fax
03 844 32 32
e-mail
e-mail