Meldingen en klachten bij het lokaal bestuur

Meldingen

Met een melding wilt u een bepaalde situatie aankaarten, met de bedoeling dat het gemeentebestuur dit oplost.
Opgelet: een melding is geen klacht! Bij een melding signaleert u eenvoudigweg een op te lossen probleem aan het gemeentebestuur. Bv. een benodigde herstelling aan het voetpad, zwerfvuil op het openbaar domein.

U kan uw melding via deze website doorgeven (link onderaan), of via het meldpunt.

Uw melding wordt geregistreerd en doorgegeven aan de bevoegde dienst, die uw melding zal behandelen. U wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken van uw melding. Wanneer de gemeente niet bevoegd is om het probleem op te lossen, wordt u correct doorverwezen naar de juiste instantie. Anonieme meldingen worden niet behandeld. Uw melding wordt steeds discreet behandeld.

Klachten

Klachten gaan een stapje verder dan meldingen. U dient een klacht in wanneer u duidelijk ontevreden bent over de gemeentelijke dienstverlening. Een klacht gaat steeds over een concrete handelswijze van het gemeentebestuur in een specifieke situatie. U kan uw klacht mailen naar info@rumst.be of een brief sturen naar Communicatiedienst Rumst, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst.

Uw klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen om behandeld te worden:

 • De indiener van de klacht vermeldt identiteit en contactgegevens. Anonieme klachten worden niet behandeld. Uw klacht wordt steeds discreet behandeld.
 • De klacht bevat een omschrijving van het probleem.
 • De klacht heeft betrekking op de gemeentelijke diensten of het gemeentebestuur.
 • De klacht gaat niet over feiten waarvoor al een klacht is ingediend.
 • De feiten vonden niet langer dan een jaar vóór de indiening van de klacht plaats. Uitzondering: wanneer de negatieve gevolgen zich pas een jaar na de feiten voordoen. 
 • Er loopt geen gerechtelijke procedure over het onderwerp van de klacht.
 • Alle specifieke administratieve beroepsmogelijkheden met betrekking tot de klacht werden reeds benut.

  Uw klacht wordt geregistreerd. De klacht wordt discreet en zo onafhankelijk mogelijk van de betrokken dienst(en) onderzocht. U wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek.

  Enkele voorbeelden: Bent u ontevreden over hoe u behandeld werd door de gemeentelijke diensten? Werden in uw dossier de juiste procedures niet gevolgd? Hebt u reeds verschillende meldingen ingediend over een zelfde onderwerp, die zonder antwoord bleven?

  Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht, dan kan u in beroep gaan bij de intergemeentelijke ombudsdienst. De ombudsdienst werkt onafhankelijk van het gemeentebestuur. In het antwoord dat u naar aanleiding van uw klacht van het gemeentebestuur ontvangt, staan de contactgegevens van de ombudsdienst steeds vermeld. Opgelet: de ombudsdienst raadpleegt u pas wanneer uw klacht reeds in behandeling is geweest bij het gemeentebestuur.

Meer info

Meldingen:
Meldpunt gemeente Rumst
Gemeentelijk administratief centrum - Koningin Astridplein 12 - 2840 Rumst
www.rumst.be/meldingen
tel. 03 880 00 80

Klachten:
Communicatiedienst gemeente Rumst
Gemeentelijk administratief centrum - Koningin Astridplein 12 - 2840 Rumst
tel. 03 880 00 46
e-mail: info@rumst.be 

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 46
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Onthaal

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 11
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Gemeente Rumst

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 11
Fax fax
03 844 32 32
e-mail