Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Als je een woning verhuurt in het Vlaams gewest, dan moet deze voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen. Dit wordt bepaald in de Vlaamse wooncode. Een conformiteitsattest bevestigt dat de huurwoning voldoet aan deze kwaliteitsnormen en vermeldt ook een maximaal aantal toegelaten bewoners.

In de gemeente Rumst, is het conformiteitsattest voor huurwoningen verplicht. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd op basis van het bouwjaar van de huurwoning.

Voor wie

Voor de periode 2023 – 2025 geldt deze verplichting voor alle woningen ouder dan 40 jaar die verhuurd worden of ter beschikking gesteld. Dit wil zeggen: bouwjaar 1980 of ouder. Een conformiteitsattest voor een woning heeft een geldigheidsduur van 5 of 10 jaar. Dit hangt af van de toestand van de woning.

Wanneer iemand zich inschrijft in een huurwoning die hieraan moet voldoen, schrijft het lokaal bestuur de huiseigenaars aan om ze te informeren over deze verplichting. Tegelijk vraagt het lokaal bestuur om een conformiteitsattest aan te vragen.

Hoe aanvragen

Je kan een conformiteitsattest aanvragen via:

Hulp nodig van het team omgeving?

Dat kan:

  • Stap 1: per mail naar wonen@rumst.be.
  • Stap 2: je kan ook een afspraak maken met een medewerker van het team omgeving om samen je attest aan te vragen. Om ervoor te zorgen dat het team omgeving de nodige voorbereiding kan doen voor je afspraak, dien je je afspraak minstens 2 werkdagen op voorhand te maken.

Maak een afspraak

Kostprijs

Voor de afgifte van een conformiteitsattest betaal je 90 euro. Het bedrag wordt betaald op moment van aanvraag, dus voor het onderzoek plaatsvindt. 

Afhandeling

De woningonderzoeker zal een afspraak maken met de bewoners om de woning te controleren. Voor het technische controle betaal je 90 euro.

Als na een technische controle van de woning blijkt dat de woning aan de geldende kwaliteitsnormen voldoet, ontvang je een conformiteitsattest.

Als uit de controle blijkt dat de woning op dat moment niet voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen, dan volgen er afspraken met de eigenaar om binnen een redelijke termijn (drie maanden) de nodige herstellingen uit te (laten) voeren. Daarna vindt er terug een controle plaats.

Regelgeving

De gemeenteraad heeft in december 2019 een belastingreglement goedgekeurd op het niet hebben van een conformiteitsattest. Huurwoningen die onder de verordening vallen, maar waarvan de eigenaar(s) geen  conformiteitsattest aanvragen of die niet de nodige herstellingen uitvoeren na een technische controle met te veel gebreken,zullen een belastingsheffing ontvangen van:

  • 500 euro per wooneenheid na 12 maanden.
  • 1000 euro per wooneenheid na 24 maanden.
  • 1500 euro per wooneenheid na 36 maanden.

Het is  de bedoeling dat alle huurwoningen op de private huurmarkt in Rumst voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen voor woningen die van toepassing zijn in Vlaanderen.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Wonen

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail