Lazaruskapel

De Lazaruskapel is een eenbeukige gotische kapel met driezijdige koorsluiting. De kapel is gemetst in baksteen, wit geschilderd boven een grijs gekaleide plint. Boven de boogvormige toegangsdeur is er een nis en daarboven een bescheiden raampje. Het leien dak wordt bekroond met een kruis in smeedijzer en een kleine klokkentoren, eveneens bekroond met een smeedijzeren kruis.

Historiek
Pieter Vandercruysse, een Rumstenaar die in dienst was geweest als officier bij Karel De Stoute, werd aangetast door melaatsheid en keerde terug naar zijn geboorteplaats. Omdat hij als melaatse niet meer naar de parochiekerk mocht, liet hij in 1460 zelf een kapel bouwen ter ere van de heilige Lazarus, met daarbij een leprozenhuis en melaatsenhutten.
De kapel werd grotendeels verwoest tijdens de doortocht van Gelderse troepen, maar werd heropgebouwd omstreeks 1590.

Het gebouw en de omgeving werd geklasseerd als monument en als dorpsgezicht bij K.B. van 8 september 1981. De kapel en de aanpalende woning werden gerestaureerd en opnieuw opengesteld in 1992. Men opteerde voor een sobere, middeleeuwse kapel en niet de barokke kapel zoals ze was voor de restauratie.

Het leprozenhuis is voorzien van een muurschildering van ‘Het Laatste Oordeel’, geheel geschilderd in een laat-gotische vormentaal.

Lazarusstraat, Rumst

Bekijk foto's van de conservatie- en restauratiewerken

Deel deze pagina