Huursubsidie

De huursubsidie is een maandelijkse tegemoetkoming in de huurprijs ter ondersteuning van mensen met een laag inkomen. Voorwaarde om recht te hebben op de tussenkomst is dat men verhuist van een ongezonde, onaangepaste naar een gezonde, aangepaste woning.

Voor wie

 1. u verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning naar een geschikte woning, of
  u verhuist van een woning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning, of
  u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of
  u was dakloos en verhuist naar een geschikte woning
   
 2. ?u bezit geen eigen woning
   
 3. uw gezin heeft een inkomen van maximaal 17.830 euro vermeerderd met 1.600 euro per persoon ten laste
   
 4. de huurprijsvan de huurwoning bedraagt maximaal 600 euro vermeerderd met 75 euro per persoon ten laste tot en met de vierde en met 60 euro in bepaalde gemeenten

Voorwaarden

Uw inkomen

Het totale inkomen van uw huishouden van drie jaar voor uw aanvraag mag niet hoger zijn dan 17.830 euro. Per persoon ten laste mag u hier 1.600 euro bijtellen.
Als u drie jaar geleden meer verdiende dan 17.830 euro, maar nu niet meer, mag u een recenter aanslagbiljet indienen als bewijs.

 

Eigendom

U mag op de aanvraagdatum en in de drie jaar ervoor geen woning bezitten (in volle eigendom of vruchtgebruik).

Let op: als u verhuist omdat uw woning onaangepast is, mocht u tien jaar voor uw aanvraag geen woning bezitten.
 
Uitzonderingen: als u in die drie of tien jaar wel een woning bezat, kunt u toch nog voor een huursubsidie in aanmerking komen als:

 • de woning is of binnenkort wordt gesloopt of onteigend, of u door een wettelijke regeling of rechterlijke beslissing niet meer over de woning kunt beschikken, of
 • u verhuist omdat de woning onbewoonbaar, ongeschiktof te klein is, en u ze ten laatste op de aanvraagdatum hebt verkocht, weggeschonken of een nieuwe bestemming gegeven.


De woning die u verlaat

De woning die u verlaat moet voldoen aan een van deze voorwaarden: 

 • de woning ligt in het Vlaamse Gewest en blijkt na onderzoek onbewoonbaar, ongeschikt of te klein voor het aantal bewoners (meer over de beoordelingsprocedure leest u in de rubriek regelgeving), of
 • het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, zoals bijvoorbeeld een garage of loods, en de Vlaamse Wooninspectie heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld, of
 • de woning ligt op een vergunde camping die al sinds 2001 uw hoofdverblijfplaats was, of
 • de woning is gesloopt
 • (als u minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent) de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan uw fysieke toestand.


Belangrijk: als u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of als u dakloos was en van het OCMW een installatiepremie ontving, dan gelden er geen voorwaarden voor de woning die u verlaat.


Uw nieuwe woning

 • De nieuwe woning moet in het Vlaamse gewest liggen, en mag geen kamer of (gesubsidieerde) sociale huurwoning zijn.
 • De woning mag niet onveilig en ongezond zijn, mag geen ernstige gebreken hebben, en ze moet aangepast zijn aan de grootte van uw gezin.
 • Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent, moet de woning aangepast zijn aan uw fysieke toestand. Als dat niet zo is, maar u geen fysieke problemen hebt, dan kunt u dit aantonen met een medisch attest. Als uit dit attest blijkt dat u geen mobiliteitsprobleem hebt, geldt de woning toch als aangepast aan uw fysieke mogelijkheden.
 • De huurprijsvan uw nieuwe woning mag niet hoger zijn dan 600 euro (590 euro voor huurcontracten met startdatum in 2017). Daar mag u 75 euro (73,75 euro voor huurcontracten met startdatum in 2017) bijtellen per persoon ten laste (tot maximaal vier personen ten laste).
 • Als de woning in een van de gemeenten uit deze lijstligt, mag u bij die maximumprijs ook nog 60 euro (59 euro voor huurcontracten met startdatum in 2017) bijtellen.

Ligt de woning in een van die gemeenten, en u hebt vier personen ten laste, dan is de maximumhuurprijs dus 960 euro (944 euro voor huurcontracten met startdatum in 2017).

Let op: hier telt alleen de huurprijs van de woning, zonder de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld huur van een garage, verbruik van gas en elektriciteit of onderhoud van gemeenschappelijke delen. Let er dus op dat die eventuele extra-kosten apart in het huurcontract staan.

 

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Meestal moet u ingeschreven zijn op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij in de gemeente van de woning waarvoor u de huursubsidie aanvraagt. Na de aanvraag hebt u hiervoor nog zes maanden tijd. Als u pas na uw aanvraag verhuist, lopen de zes maanden vanaf het begin van uw huurcontract.

Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of ernstig gehandicapt bent, en u verhuist van een woning die niet aangepast is aan uw fysieke mogelijkheden naar een woning die wel aangepast is, hoeft u niet ingeschreven te zijn. U moet ook niet ingeschreven zijn als u verhuist naar een assistentiewoning.

Hoe aanvragen

Wanneer moet u de Vlaamse huursubsidie aanvragen?

U doet uw aanvraag als u verhuist. U hebt daarvoor wel wat tijd; niet langer dan 9 maanden voor u naar uw nieuwe huurwoning trekt, en niet langer dan 9 maanden na de startdatum van uw nieuwe huurcontract.

Maar let op: als u een woning verlaat omdat ze ongeschikt of te klein is, moeten we die woning kunnen onderzoeken. Doe daarom best tijdig uw aanvraag VOOR u verhuist naar uw nieuwe woning. Nadat u de woning hebt verlaten, kunnen we ze immers vaak niet meer bezoeken. En als we de woning niet kunnen onderzoeken, kunnen we u ook geen huursubsidie geven.

Hoe moet u de Vlaamse huursubsidie aanvragen?

 1. Dat doet u met dit Aanvraagformulier van een tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie). Vraag hierbij gerust hulp aan de woonwinkel of het ocmw in uw gemeente.
 2. Als u op de aanvraagdatumminstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent, voegt u bij uw aanvraag best dit  medisch attest, ingevuld door uw huisarts.
 3. Belangrijk: als u de huursubsidie aanvraagt, moet u zich inschrijven op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij in uw gemeente. Dit moet ten laatste 6 maanden na uw aanvraag. Als u de huursubsidie al eerder had aangevraagd, dan rekenen we de 6 maanden pas vanaf van het begin van uw nieuwe huurcontract. U krijgt de huursubsidie maar zolang u op die wachtlijst staat ingeschreven. Zo’n inschrijving is niet nodig als u verhuist vanuit een huurwoning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap, of als u huurder wordt van een assistentiewoning.

Als u huurder wordt van een sociaal verhuurkantoor, kunt u bij dat sociaal verhuurkantoor terecht voor uw aanvraag van de Vlaamse huursubsidie. Gebruik dan dit  Aanvraagformulier van een tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie) voor een woning verhuurd door een SVK

Regelgeving

Het bedrag van de huursubsidie wordt berekend in functie van het inkomen. Ze wordt gedurende maximaal 9 jaar uitbetaald. Het bedrag van de tegemoetkoming wordt verminderd over verloop van deze periode.

Meer info

Voor meer informatie over de huursubsidie of aanvragen kan men terecht bij (de aanvraag moet ingediend zijn ten laatste 6 maanden nadat je de nieuwe woning hebt betrokken):

Het gratis nummer 1700
De website van het Agentschap Wonen Vlaanderen: www.bouwenenwonen.be
Provinciale afdeling van Wonen Vlaanderen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-133 bus 54
2018 Antwerpen
03 224 61 16
fax 03 224 61 12
www.vlaanderen.be

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Wonen

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail