Klachtenformulier OCMW

Een klacht is een manifeste uiting( zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch) waarbij een ontevreden burger bij het OCMW klaagt over een (al dan niet ) verrichte handeling of prestatie.

Voorwaarden

Klachten moeten betrekking hebben op:

  • Een concrete handelwijze van het OCMW in een bepaalde aangelegenheid.
  • De concrete toepassing van een bestaande regelgeving.
  • Klachten kunnen ook betrekking hebben op diensten of werkzaamheden uitgevoerd door derden in opdracht van het OCMW( bv. catering, schoonmaak, aannemers…).

Hoe aanvragen

Je dient je klacht in aan de hand van het formulier op deze pagina.

Afhandeling


Je klacht wordt geregistreerd en behandeld. Wie betrokken is in de klacht, behandelt de klacht zelf niet.

De ontvangst van de klacht wordt binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst ervan bevestigd aan de klager. Binnen de 30 dagen moet een klacht behandeld zijn.

Jaarlijks wordt een verslag gemaakt van de behandelde klachten en ter informatie voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Regelgeving

De klachtenprocedure is niet van toepassing op:

  • Algemene klachten over regelgeving.
  • Algemene klachten over het (al dan niet ) gevoerde beleid.
  • Klachten over beleidsvoornemens of verklaringen.
  • Een klacht moet goed onderscheiden worden van een melding en een vraag om informatie.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Loket Kinderopvang

adres
Kardinaal Cardijnstraat 372840 Rumst
Tel. tel.
03 888 00 32
e-mail

Sociaal Huis

adres
Kardinaal Cardijnstraat 372840 Rumst
Tel. tel.
03 888 00 32
e-mail

Sociale dienst

adres
Kardinaal Cardijnstraat 372840 Rumst
Tel. tel.
03 888 00 32
e-mail

Huis van het Kind

adres
Kardinaal Cardijnstraat 372840 Rumst
Tel. tel.
03 888 00 32
e-mail

Assistentiewoningen Hoogvelden

Tel. tel.
0491 28 04 87
e-mail