Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)

Binnen de krijtlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ontwikkelt de Provincie een eigen beleid voor de materies die van provinciaal niveau zijn. Het RSPA behandelt de beleidsaspecten die het lokale belang overstijgen. Zo bepaalt de Provincie Antwerpen op basis van een aantal criteria hoeveel bijkomende woningen en bedrijventerreinen over de gemeenten kunnen worden verdeeld en wijst ze de bestaande en nog aan te leggen secundaire wegen aan. Ze werkt ook een ruimtelijke visie uit voor de kleinstedelijke gebieden en selecteert hoofddorpen en woonkernen. De Provincie doet eveneens uitspraken over en voorstellen voor de ruimtelijke ontwikkeling van andere maatschappelijk belangrijke aspecten zoals natuur, landschap, toeristische-recreatieve infrastructuur en land- en tuinbouw.

 

Rumst ligt in de hoofdruimte Antwerpse fragmenten, het deel van de provincie dat in de Vlaamse Ruit ligt. Binnen de Antwerpse fragmenten worden 7 deelruimten onderscheiden. De gemeente Rumst behoort tot de deelruimten Antwerpse gordel en Mechels rasterlandschap.

In het RSPA wordt de gemeente Rumst geselecteerd als gemeente met hoofddorp type III. Dit houdt in dat de gemeente de mogelijkheid krijgt om een bijkomend lokaal bedrijventerrein aan te duiden, enkel voor de herlokalisatie van zonevreemde lokale bedrijven en/of historisch gegroeide bedrijven. Bijkomende woningen kunnen slechts worden gerealiseerd in functie van de opvang van de natuurlijke aangroei. Reet, Rumst en Terhagen zijn geselecteerd als woonkern.

 

Meer info vind je op: de website van Provincie Antwerpen.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail