Verhuis

Verhuis je binnen de gemeente Rumst?
Verhuis je naar Rumst, komende van een andere gemeente of van het buitenland?
Zodra je op je nieuwe adres woont, kom je met je identiteitskaart naar de dienst bevolking. Normaal moet dit gebeuren door de referentiepersoon van het gezin en dit voor heel het gezin. Deze melding kan ook via brief, fax of e-mail, maar dan moet je wel de personen met hun rijksregisternummer vermelden.
Minderjarigen die voor de eerste keer alleen gaan verhuizen, moeten vergezeld zijn van de referentiepersoon of hun voogd.
Na de aangifte van de adreswijziging gebeurt er een controle door je wijkinspecteur. De wijkinspecteur gaat na of je inderdaad op het opgegeven adres woont. Indien positief wordt er een briefje afgegeven waarop vermeld staat welke documenten je moet meebrengen naar het gemeentehuis. Daar word je officieel geregistreerd als inwoner en Rumst en wordt dit ook aangepast in je identiteitskaart.

Verhuis je naar een andere gemeente?
Je gaat binnen 8 dagen naar de dienst bevolking van je nieuwe gemeente. Daar maken ze alle formulieren in orde.

Verhuis je naar het buitenland?
Doe je aangifte bij de dienst bevolking met de melding van het nieuwe adres in het land waar je gaat wonen.
Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van de referentiepersoon van het gezin of de voogd.
De dienst bevolking past je identiteitskaart aan en je krijgt een formulier model 8. Dit formulier geef je af aan de Belgische Ambassade of het Belgisch Consulaat van je nieuwe verblijfplaats in het buitenland.

Tijdelijk afwezig?
Als je gedurende een langere tijd afwezig bent op het adres waar je nu ingeschreven bent in onze gemeente, dien je de dienst bevolking daarvan op de hoogte te brengen.
In sommige, door de wet bepaalde gevallen, kan je een referentieadres bekomen.
Vergeet ook niet enkele instellingen te verwittigen zoals je werkgever, mutualiteit, kinderbijslagfonds, pensioendienst, gas, water, elektriciteit,...

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 20
Fax fax
03 844 32 32
e-mail
e-mail