Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een BPA is een verfijning van het gewestplan. Het is een bestemmingsplan dat aan de hand van kaartmateriaal en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften aangeeft wat en hoe in een bepaalde zone van de gemeente mag gebouwd en verbouwd worden. Een BPA wordt opgemaakt voor een deel van het gemeentelijk grondgebied. Niet elk perceel is bijgevolg gelegen in een BPA.

Bij de opmaak van een bijzonder plan van aanleg is er een inspraakprocedure voorzien voor de bevolking. Er is een wettelijk verplicht openbaar onderzoek waarbij iedereen wordt uitgenodigd om opmerkingen of bezwaren in te dienen maar daarbovenop organiseert het gemeentebestuur steeds een informatievergadering voor de betrokkenen waarop een uiteenzetting van het plan plaatsvindt.

Onze gemeente beschikt over 6 goedgekeurde BPA’s, nl. :

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail