Bindend sociaal objectief

Bindend sociaal objectief: welke opdracht heeft uw gemeente inzake het realiseren van sociaal woonaanbod ?

Uw opdracht als gemeente: het realiseren van voldoende sociaal woonaanbod tegen 2025

Het Vlaamse woonbeleid wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Binnen een vooropgestelde termijn moet de gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen, koopwoningen en/of kavels realiseren. Vanuit de regisseursrol van de gemeente op het vlak van lokaal woonbeleid, neemt de gemeente concrete initiatieven om tijdig dit BSO te behalen.

Het bindend sociaal objectief is de rechtsplicht voor de gemeente om de opgelegde doelstellingen inzake bijkomende sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels (samen: het sociaal woonaanbod) te realiseren in de periode 2013 -2020.  De termijn voor de bijkomende sociale huurwoningen werd ondertussen verlengd tot 2023.

In het regeerakkoord 2014-2019 is afgesproken dat de termijn voor de sociale huurwoningen opnieuw verlengd wordt tot 2025.

Voor de gemeente Rumst bedraagt het bijkomstig te realiseren Bindend Sociaal Objectief

  • 97 sociale huurwoningen
  • 45 sociale koopwoningen
  • 2 sociale kavels

Momenteel voldoet de gemeente nog in geen enkel van de drie onderdelen. Toch levert de gemeente heel wat inspanningen om dit doel te realiseren. Men kiest hierbij vooral voor kleinschalige projecten, verspreid over gans de gemeente. Zo zijn er momenteel plannen lopende voor 10 verschillende projecten. De komende jaren zullen verschillende projecten in uitvoering gaan.

Tweejaarlijks controleert Wonen Vlaanderen de inspanningen die de gemeente levert in de realisatie van het Bindend Sociaal Objectief

Meer info

https://www.wonenvlaanderen.be/grond-en-pandenbeleid/bindend-sociaal-objectief-welke-opdracht-heeft-uw-gemeente-inzake-het

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Wonen

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail