Belastinghervorming

Zo was het

Naast de aanvullende belastingen (aanvullende personenbelasting, opcentiemen op de onroerende voorheffing) maakte het gemeentebestuur gebruik van haar fiscale autonomie om een aantal plaatselijke situaties te belasten. Het ging hier vooral om de belasting op woonruimte en de belasting op het gebruik van de bedrijfsruimte.

Voor wat betreft de belasting op het gebruik van de bedrijfsruimte, wordt als belastbare basis in de eerste plaats de oppervlakte gehanteerd die een bedrijf in gebruik neemt.

Zo is het nu

Er zijn een aantal activiteiten van Rumstse bedrijven die door het beleid als hinderlijk worden beschouwd. Het gaat dan specifiek om de tijdelijke opslag van grond, het fabriceren van keramische producten, de op- en overslag van keramische producten. Deze activiteiten veroorzaken een bijzondere last op gebied van bijvoorbeeld geurhinder, lawaaihinder, frequente transportbewegingen van zwaar vervoer. In haar beleidsnota bij het meerjarenplan heeft het bestuur uitgesproken om de vervuiler te laten betalen. In het fiscale beleid worden deze activiteiten als compensatie voor het hinderlijke karakter zwaarder belast. Hiertoe werd een bijkomend belastingreglement opgesteld en goedgekeurd, nl. de belasting op hinderlijke inrichtingen. Er werden bepaalde rubrieken uit de Vlarem-regelgeving geselecteerd welke voor Rumst specifiek als hinderlijk worden beschouwd. De activiteiten uit deze rubrieken dienen dan ook als belastbare basis.

Bepaalde lokale belastingen, waarbij reeds vroeger een hinderlijke of vervuilende situatie werd belast, worden bestendigd. De belasting op masten en pylonen blijft behouden, maar het tarief van 2.500 euro per pyloon werd opgetrokken naar 3.500 euro per pyloon. De belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk blijft ook in deze bestuursperiode behouden.

Ook de strijd leegstand en verkrotting wordt fiscaal aangepakt.

Hier willen we naar toe

In de tweede helft van de legislatuur wordt het reglement van de belasting op woonruimten hervormd, waarbij een bijzondere aandacht zal worden besteed aan de situatie van alleenstaanden. Het is ook de bedoeling om het beheer van deze belasting administratief te vereenvoudigen.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Financiën

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 30
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen