Subsidies - intergemeentelijke samenwerking

Zo is het nu

Het lokaal bestuur van Rumst zet in op intergemeentelijke samenwerking met de bedoeling allerhande regionale en Europese subsidies te kunnen aantrekken. 

Het bestuur wordt binnen heel wat projecten van de hogere overheden gevat of stuurt op een samenwerkingsverband aan.

Enkele voorbeelden:

  • Met De Lijn, agentschap wegen en verkeer wordt de planning voor de respectievelijke gebiedsontwikkeling, de doortrekking van de expresweg, verfijnd en via een regelmatig overleg opgevolgd.
  • Ook rond de vervoersregioplannen wordt via een deelname aan een regionaal overleg gestreefd naar een duidelijke afstemming van visie en planning.
  • Met het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen werd overlegd over de subsidiëring van een aantal projecten in samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.
  • De Vlaamse subsidie in het kader van Covid-19 ter ondersteuning van de verenigingen werd verder aangewend in 2021. Op de zitting van de gemeenteraad van februari werd hiervoor een bijkomend subsidiereglement goedgekeurd. De hulpverlening in het kader van de federale Covid-19-subsidies liep verder in 2021. Na de zomer was het project rond de cadeaucheques afgerond en werden geen aanvragen meer geregistreerd. Van de verschillende doelgroepen kregen in totaal 226 personen een cadeaucheque t.b.v. €70, goed voor een totaalbudget van €15.820. Dit bedrag werd volledig gefinancierd door de door de overheid ter beschikking gestelde Covid-subsidies.
  • Vanuit Vlaanderen wordt de kinderopvang bijkomend en structureel ondersteund via een werkingssubsidie m.b.t. buitenschoolse opvang en activiteiten. Het gaat om een jaarlijkse toelage van €39.332.
  • De IBO-locaties kregen een kwaliteitslabel met subsidiëring toegekend. De gehele BKO-organisatie kreeg subsidies toegekend voor de uitwerking van de regierol buitenschoolse opvang en activiteiten.

Hier willen we naartoe

De aankoop van een subsidiemanager wordt overwogen i.f.v. het maximaal aanwenden van allerlei subsidies.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Financiën

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 30
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen