Vlaamse huurpremie voor kandidaat huurders van een sociale woning

Voor wie

Gezinnen met een heel laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Als u al een huursubsidie ontvangt, kunt u toch ook best de huurpremie aanvragen. Wonen-Vlaanderen berekent welke premie voor u het voordeligste is en zal de hoogste premie uitbetalen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de huurpremie, als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

 • U moet een woning huren:
  • als hoofdverblijfplaats
  • in het Vlaamse Gewest
  • met een huurprijs die niet hoger is dan 570 euro, plus 71,25 euro per persoon ten laste (opm: in het Vlabinvestgebied, één van de 13 centrumsteden en het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent is de maximumhuurprijs 627 euro, plus 71,25 euro per persoon ten laste). De huurprijs is het geïndexeerde bedrag dat in het huurcontract vermeld staat bij maandelijkse huurprijs.
  • die conform de woonnormen is 
    
 • U moet minimum 4 jaar ononderbroken ingeschreven zijn bij een SHM die werkzaam is in de gemeente waar u woont (= domiciliemaatschappij).
   
 • De som van het aan de personenbelasting onderworpen inkomen, alsook van de niet-belastbare vervangingsinkomsten van de huurder en van de inwonende gezinsleden mag maximaal 16.880 euro bedragen, te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste.
  Er wordt gekeken naar het inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Vraagt u de huurpremie aan in 2014, dan kijkt men naar het inkomen van 2011.

Enkele voorbeelden van gevallen waarin u geen huurpremie krijgt:

 • als u één keer een sociale woning hebt geweigerd
 • als u al in een sociale woning woont
 • als u een woning huurt van uw vader, moeder, grootvader, grootmoeder, broer of zus als die op hetzelfde adres woont.

Hoe aanvragen

Als u in aanmerking komt voor een huurpremie, op basis van de gegevens van de SHM, zal Wonen-Vlaanderen u automatisch een ‘gepersonaliseerd aanvraagformulier’ opsturen met een gele sticker.

 • U stuurt het ingevulde formulier terug, samen met een kopie van uwhuurcontract naar het adres dat bovenaan het aanvraagformulier vermeld staat. 
 • Binnen de maand ontvangt u bericht of uw dossier volledig is. Als uw dossier onvolledig is moet u binnen de 6 maanden de ontbrekende documenten opsturen, zoniet wordt uw aanvraag stopgezet.
 • Als uw dossier volledig is, laat Wonen-Vlaanderen u binnen de 2 maanden weten of u de huurpremie krijgt.

Zolang u aan de voorwaarden voldoet, behoudt u de huurpremie. U bent wel verplicht om elke adreswijziging of wijziging van uw gezinssituatie te melden aan uw SHM. Verhuist u? Dan moet u 3 weken voor uw adreswijziging ingeschreven zijn bij een SHM die werkt voor uw nieuwe gemeente.

Als u na zes jaar nog steeds geen sociale woning hebt, wordt de huurpremie opnieuw berekend.

 

Kostprijs

?De huurpremie wordt berekend op basis van 

 • de huurprijs (het geïndexeerde bedrag dat in het huurcontract vermeld staat bij maandelijkse huurprijs)
 • het gebied waarin u een woning huurt
 • en het aantal personen ten laste (een gezinslid met een erkende handicap wordt als een persoon ten laste beschouwd).

De berekeningswijze van de huurpremie(externe website) vindt u op de website wonenvlaanderen.be.

Meer info

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huurpremie-wanneer-u-op-een-wachtlijst-staat-voor-een-sociale-huurwoning

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Wonen

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail