Sanering Kleiputten

Zo is het nu

De huidige kleiputten van Terhagen vormen een spontaan ontwikkeld groengebied. Na de jarenlange historische kleiontginning, zijn de kleiputten gebruikt als stortplaats voor asbest en huisvuil. In de jaren '80 kwam een einde aan het storten en heeft de natuurontwikkeling de overhand genomen. Het bos wordt gebruik door wandelaars en fietsers. Ook visclub ‘de lustige vissers’ is gelegen in dit gebied. Door de aanwezigheid van asbest aan de oppervlakte is een deel van het terrein momenteel afgesloten voor publiek. Uit een bodemonderzoek bleek dat dit gebied gesaneerd moet worden.

Hier willen we naartoe

Het doel is om na de sanering het gebied terug een groene inrichting te geven, dat toegankelijk is voor wandelaars en fietsers en eventueel andere vormen van laagdynamische recreatie. Het reliëf en de aanplanting vormen een belangrijk onderdeel van de inrichting. Het gebied wordt  deels opnieuw bebost met inheemse loofbomen.

Om de sanering mogelijk te maken, wordt de vervuiling ingekapseld door een folie en klei. Daarboven wordt grond aangevoerd die de bestaande vervuiling afdekt en die als basis dient voor de ontwikkeling van een heel nieuw landschap. Om de gronden niet over de weg aan te voeren, opteerden we om een kade aan te leggen in de Rupel ter hoogte van Polder waar per boot aangevoerde grond kan overgeladen worden op vrachtwagens die via de tunnel onder de Kapelstraat de kleiputten dan kunnen bereiken. Hiervoor dient de tunnel verbreed te worden wat onmiddellijke invloed heeft op de heraanleg van de Kapelstraat.

Dit is een mooie opportuniteit, want voor dit gedeelte van de werken aan de Kapelstraat zal de Vlaamse overheid de kosten dragen.

De sanering van de kleiputten neemt heel wat jaren in beslag, maar zal op zich geen hinder opleveren op vlak van mobiliteit.

Stappenplan/tijdlijn 

Aanvraag omgevingsvergunning:

 • De omgevingsvergunning voor de sanering van de kleiputten is op 2 september 2021 aangevraagd bij het Vlaamse departement omgeving door Lantis.
 • Het openbaar onderzoek omgevingsvergunning liep van 25 november tot en met 24 december.
 • Op 2 december 2021 vond een online informatievergadering plaats.
 • Gemeente Rumst geeft gunstig advies voor omgevingsvergunning sanering kleiputten.
 • Op 15 maart 2022 besliste de minister van Omgeving dat de administratieve lus diende toegepast te worden
  • Het boscompensatievoorstel werd aangepast na opmerkingen uit het openbaar onderzoek en advies van Agentschap Natuur en Bos.
  • Het aangepaste boscompensatievoorstel werd tijdens het openbaar onderzoek niet publiek gemaakt waardoor de administratieve lus wordt toegepast.
 • Het 2de openbaar onderzoek omgevingsvergunning liep van 26 maart tot en met 24 april – de aanvraag wordt in zijn geheel opnieuw publiek gemaakt
 • De online informatievergadering vond plaats op 29 maart om 20 uur, het verslag is te vinden op kleiputtenterhagen.be.
 • De essentie van het dossier kan ook geraadpleegd worden via het publiek omgevingsloket: omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.
 • De gemeente Rumst gaf opnieuw een gunstig advies voor het aangevuld dossier.
 • De Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme verleende op 15 mei 2022 de omgevingsvergunning

1ste Openbaar onderzoek bodemsaneringsproject:

2de openbaar onderzoek bodemsaneringsproject

 • De OVAM vroeg de gemeenten Boom en Rumst om een tweede openbaar onderzoek te organiseren over het bodemsaneringsproject dat loopt van 2 juni 2022 tot en met 2 juli 2022.
 • Je kan hier het volledige bodemsaneringsdossier downloaden, zoek naar de info bij Bodemsaneringsproject kleiputten Terhagen te Boom en Rumst.
 • Om het dossier op het gemeentehuis in te kijken, moet je een afspraak maken via omgeving@rumst.be of via telefoon op 03 880 00 60.
 • Download hier het gemeentelijke advies over de bodemsaneringsproject.

Verdere stappen:

 • De werken starten na ontvangst van alle vergunningen.
 • De werken zullen verschillende jaren duren.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen