(Her)aanleg Crequilei en Schransstraat, rotonde Nieuwstraat en ecobuffer

Zo is het nu

Momenteel is de Nieuwstraat één van de twee toegangswegen tot Terhagen. De weg is gelegen tussen E19 en A12 en bevindt zich op de as Boom – Lier. De situatie is onveilig voor zwakke weggebruikers zoals fietsers. Er is ook regelmatig wateroverlast. Er is geen mogelijkheid voor vrachtwagens om terug te draaien zonder door de dorpskern van Terhagen te rijden. 

TIP: Bekijk het filmpje over de (her)aanleg Crequilei en Schransstraat, rotonde Nieuwstraat en ecobuffer

Hier willen we naartoe

We pakken bovenstaande problemen aan. We voorzien bovendien bijkomende parkeerplaatsen. We creëren een natte natuurverbinding tussen de Rupel en het natuurgebied van de Kleiputten. Hier komt een verbinding tussen de rivier en het achterliggende natuurgebied waar Natuurpunt vzw een vaste stek heeft. De verbinding komt er op de grens tussen het industriegebied en het woongebied. Gemeente Rumst, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, Agentschap Innoveren en Ondernemen, Agentschap voor Natuur en bos, Pidpa, Wienerberger en Kerkstoel kwamen tot een akkoord waardoor er een natte ecoverbinding met watertunnel onder de Nieuwstraat wordt gerealiseerd. Er is hier immers heel wat waterleven: de rugstreeppad, de kamsalamander, vleermuizen en vooral ook de otter, die meer en meer in onze contreien gezien wordt.

Maar de plannen gaan nog verder. We leggen een rotonde aan die meteen ook de poort naar het dorp Terhagen vormt en een keerlus voor vrachtverkeer dat van en naar de E19 rijdt. Bovendien komt er een insteekweg naar het industrieterrein, zodat het verkeer niet meer hoeft aan te sluiten vanaf de Nieuwstraat. We willen de parkeerdruk in de Crequilei en de Schransstraat verminderen. We leggen deze straten opnieuw aan met heel wat openbare parkeerplekken en er komt een gescheiden riolering onder deze 2 straten. Daarnaast zorgen we hier ook voor een veilige en comfortabele fietsverbinding naar de Rupeldijk.

Grote openbare werken vragen jaren van voorbereiding.

 • Er worden plannen opgemaakt, bijgestuurd en goedgekeurd.
 • Er worden subsidies aangevraagd en bekomen.
 • Noodzakelijke grondverwervingen werken vaak vertragend.
 • Voorbereidende werken aan de nutsleidingen worden gestart.
 • Materialiseren van de rooilijn.

Tijdlijn

 • De omgevingsvergunning is vergund en de werken zijn gegund.
 • Fase 0 van oktober 2021 - januari 2022: voorbereidende werken nutsmaatschappijen
 • Fase 1 van januari - april 2022: aanleg eco-tunnel en rotonde
  • Alternerend verkeer tussen werf en loods Wienerberger
 • Fase 2 van april - juni 2022: heraanleg kruispunt Nieuwstraat en Crequilei
  • Je kan Terhagen enkel uitrijden, niet binnenrijden
 • Fase 3 van juni - najaar 2022: heraanleg Schransstraat
  • Nieuwe rotonde in gebruik voor alle verkeer, tijdelijk dubbelrichting Nieuwstraat, Oude baan tijdelijk doodlopend
 • Fase 4 van najaar - jaarwisseling 2022-23: heraanleg Crequilei
  • Enkel plaatselijke hinder in de Crequilei
 • Fase 5 van september - jaarwisseling 2022-23: aanleg insteekweg en ecobuffer
  • Geen verkeershinder meer
 • Einde werken voorzien voor het voorjaar van 2023

De aangegeven data zijn onder voorbehoud van mogelijke vertragingen.

Meer informatie 

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen