Heraanleg Steenbakkerijstraat

Zo is het nu

Aan de Steenbakkerijstraat zijn grote bouwprojecten aan de gang. De heraanleg van de Steenbakkerijstraat met een verbetering van de waterhuishouding, dringt zich op.

TIP: Bekijk dit korte filmpje over de heraanleg van de Steenbakkerijstraat.

Hier willen we naartoe

We maken van de Steenbakkerijstraat een woonerf met snelheidsremmende asverschuivingen, parkeerplaatsen en veel groen.

Het ontwerp

 • Woonerf in de Steenbakkerijstraat met 13 openbare parkeerplaatsen
 • Groene buurtparking met 43 openbare parkeerplaatsen
 • 48 ondergrondse private parkeerplaatsen
 • Buurtparkje met een voet- en fietsverbinding, wadi’s en natuurlijke speelelementen
 • 6 openbare parkeerplaatsen in de Nieuwstraat
 • Veilige oversteekplaats aan de Oude Baan

Tijdlijn

 • Oktober 2021: De omgevingsvergunning werd verleend.
 • November – december 2021: De nutsmaatschappijen voerden de voorbereidende werken uit.
 • December 2021: Er werd een bewonersvergadering georganiseerd, een uitnodiging voor buurtbewoners volgde.
 • Februari 2022 tot bouwverlof: uitvoeren van de wegenwerken binnen de mogelijkheden van de weersomstandigheden.
  • Fase 1: vernieuwen van de riolering en aansluiten met de bestaande riolering in de Oude Baan van 15 februari tot en met 1 maart 2022
  • Fase 2: vernieuwen van de riolering in de Steenbakkerijstraat en aanleg van de bovenbouw van 25 februari tot en met 28 april 2022
  • Fase 3: vernieuwen van de riolering in de Steenbakkerijstraat resterende zone tot aan de Nieuwstraat van 11 maart tot en met 15 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor aanleg buurtparkje
 • Najaar 2022: start met de aanleg van het groene buurtparkje

Actuele hinder kan je hier nalezen.

Meest gestelde vragen

 • Wat is een woonerf?
  Steenbakkerijstraat wordt ingericht als woonerf. Deze zones hebben hun eigen specifieke verkeerskenmerken. Bekijk ze hier.
  • Kenmerken woonerf
   • Binnen een woonerf mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.
   • Spelen is er ook toegelaten.
   • Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten ze stoppen. Bestuurders moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
   • Voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.
  • Maximale snelheid
   • Binnen een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur.
  • Parkeren
   • Parkeren is verboden met uitzondering van de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is. Parkeren kan ook op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
   • Fout geparkeerde wagens zorgen voor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers, vooral voor fietsers en voetgangers. Foutparkeren kan leiden tot een boete.
 • Wat is een wadi?
  Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als infiltreren. Een wadi is beloopbaar, maar niet zwaar belastbaar. Doordat wadi’s beplant zijn, passen ze goed in groengebieden en groenstroken.

Ideeën

Er werd een openbaar onderzoek gehouden naar aanleiding van de bouwaanvraag van de Steenbakkerijstraat. Jullie opmerkingen zijn momenteel in onderzoek en de resultaten hiervan worden in de omgevingsvergunning opgenomen.

Meer informatie

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen