Triple P magazine

Triple P staat voor Positive Parenting Program of positief opvoeden. De meeste ouders vinden opvoeden leuk en halen er veel voldoening uit, maar af en toe stelt het gedrag van kinderen het geduld van ouders danig op de proef.
Via eenvoudige stappenplannen en kleine veranderingen in de aanpak leert Triple P je om die situaties anders aan te pakken.
Kleine veranderingen dus die een groot verschil kunnen maken voor jou en je gezin.

Met Triple P krijg je meer inzicht in hoe je gezin in elkaar zit. Je leert door wat je zegt, denkt, voelt en doet:

  • een stabiele, ondersteunende en warme omgeving te creëren voor je kinderen
  • gewenst gedrag te stimuleren
  • ongewenst gedrag op een positieve, consequente en besliste manier aan te pakken
  • vooraf te plannen en zo mogelijk moeilijke situaties de baas te kunnen
  • voor jezelf te zorgen als ouder 

De ervaring heeft ons geleerd dat Tripel P ouders daadwerkelijk helpt bij het aanpakken van gedragsproblemen bij hun kinderen. Het programma is gericht op het ontwikkelen van positieve relaties, vaardigheden en gedragingen.
Op die manier vermijd je problemen en krijgen kinderen alle kansen om optimaal te ontwikkelen.

Triple P werd gedurende 25 jaar ontwikkeld en wetenschappelijk onderbouwd door het Parent and Family Support Centre van de Universiteit van Queesland in Australië en internationale samenwerking. Het systeem wordt in heel Australië toegepast en ook steeds meer in de rest van de wereld.
Triple P- avonden worden in regio regelmatig georganiseerd door verschillende organisaties die zich bekommeren om het welzijn van kinderen, jongeren, ouders...

Triple P Belgium
Referentiecentrum Positief Opvoeden
Campus Drie Eiken - Gebouw R
Universiteitsplein 1, R 3.26 - B 2610 Wilrijk
tel.   03 265 29 98
fax.  03 265 29 23
e-mail: triplep@ua.ac.be

Vraag naar Triple P bij Kind en Gezin, de opvoedingswinkel, het CLB, Centrum Algemeen Welzijnswerk of de huisarts. Zij bieden het Triple P - programma aan of verwijzen je door.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Onderwijs

adres
Kardinaal Cardijnstraat 372840 Rumst
Tel. tel.
03 888 00 32
e-mail