Tenlasteneming

Dit is nodig voor vreemdelingen die een kort verblijf op het grondgebied beogen, of meer dan 3 maanden willen verblijven met het oog op volgen van studies, of meer dan 3 maanden willen verblijven op basis van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie.

Voorwaarden

- mag zowel onderschreven worden voor visumplichtige als niet-visumplichtige vreemdelingen.

- kan enkel worden aangegaan tegenover vreemdelingen die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de EER.

- de garant dient over voldoende middelen van bestaan beschikken en dient dit te bewijzen aan de hand van loonfiches, pensioenfiches, belastingsuittreksels en dergelijke.

- de garant is samen met de vreemdeling hoofdelijk aansprakelijk t.a.v. de overheid voor de onkosten van gezondheid, verblijf en repatriëring.

- de verbintenis tot tenlasteneming is geldig voor de duur van 2 jaar vanaf de datum van binnenkomst op het Schengengebied.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 20
Fax fax
03 844 32 32
e-mail
e-mail